Aleš Socha vítězem okresního kola SOČ

Aleš Socha, žák 4. A, se stal 8. dubna 2021 vítězem okresního kola SOČ – Středoškolské odborné činnosti s prací z fyziky „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“. Svoji práci obhájil ziskem 388 bodů ze 400 možných. Blahopřeji k postupu do krajského kola SOČ, učitel fyziky Libor Lepík.

Naši pracovití a talentovaní žáci hledejte informace na www.soc.cz

SOČ – středoškolská odborná činnost

Soutěž SOČ – Středoškolská odborná činnost

MŠMT potvrdilo konání 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v  roce 2021. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by se podařilo SOČku realizovat tradičně, s fyzickou účastí všech soutěžících a  porotců. Stejně jako v loňském roce jsme na škole využili pro školní kolo online prostředí Teams. Záštitu nad 43. ročníkem převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. SOČ je jedinečnou možností, jak odhalit mezi středoškolskými studenty talenty, které pak velmi rádi vidí v řadách svých studentů vysoké školy.

Do školního kola SOČ na gymnáziu – Středoškolské odborné činnosti svoji práci „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ přihlásil Aleš Socha, žák 4. A. Hlavním cílem jeho práce bylo najít místo vzniku turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM. Přišel s hypotézou, že v okrajovém plazmatu existuje zóna vytváření turbulentních struktur, kde je množství blobů a děr stejné, a která je pevně spjata s okrajem plazmatu (separatrix). Touto otázkou se zabýval v experimentální části své práce. Pro měření iontově nasyceného proudu v tokamaku GOLEM použil hřebínkovou sondu. Výsledky, včetně rekonstrukce polohy plazmatu v komoře zpracoval prostřednictvím programovacího jazyka Python. Zónu vytváření turbulentních struktur hledal pomocí měření radiálního profilu šikmosti. Radiální profil šikmosti změřil z celkem 12 výstřelů, které byly pro zajištění identických parametrů plazmatu kontrolovány základní tokamakovou diagnostikou. Pro kontrolu naměřených dat a zároveň pro jistou predikci naměřených hodnot vytvořil skript v programovacím jazyce Python, díky němuž vykreslil rekonstrukci polohy plazmatu v poloidálním řezu komory včetně polohy sondy. Aleš je schopný, pracovitý a nadaný student. Doufám, že bude pokračovat v práci při dalším studiu. Jeho SOČ snese srovnání i  se závěrečnými pracemi některých studentů na vysokých školách.

Školní kolo SOČ se konalo 16. 3. 2021, dopoledne, online formou v Teams a Aleš Socha svoji práci „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ před komisí úspěšně obhájil, zvítězil ve školním kole a jeho práce byla doporučena do dalšího kola soutěže SOČ. Popřejme Alešovi hodně úspěchů v okresním kole SOČ, vždyť v posledních letech naši školu reprezentoval na soutěži v Istanbulu s prací „Kosmické a terestriální záření“ a v posledním ročníku Středoškolské odborné činnosti s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektrorů pro Experiment ATLAS v CERNu“ byl 5. v celostátním kole.

Naši pracovití a talentovaní žáci hledejte informace na www.soc.cz

Matematický klokan – kategorie STUDENT

Matematický klokan. Kategorie Student (3. – 4. ročník SŠ)
Tato matematická soutěž proběhla na gymnáziu a SOŠ v pátek dne 19. 3. 2021 od 8:00 v on-line podobě. Soutěžící v kategorii Student měli čas na zpracování 75 minut + 15 minut organizační práce (odeslání odpovědní karty). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, tolik je v kategorii úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Pořadí nejúspěšnějších pěti žáků školy v kategorii Student:

1.           Martin Kohut, 3. B                     49 bodů
2.          Aleš Socha, 4. A                           42 bodů
3.          David Szotkowski, 4. A               40 bodů
4.          Vanesa Lusová, 4. A                    38 bodů
5.          Jan Svoboda, 3. A                        34 bodů

Jménem svým a jménem Předmětové komise matematiky přeji slávu vítězům a čest řešitelům. A budeme čekat na výsledné pořadí v rámci České republiky.

Matematický klokan – kategorie JUNIOR

Matematický klokan. Kategorie Junior (1. – 2. ročník SŠ)
Tato matematická soutěž proběhla na gymnáziu a SOŠ v pátek dne 19. 3. 2021 od 8:00 v on-line podobě. Soutěžící v kategorii Junior měli čas na zpracování 75 minut + 15 minut organizační práce (odeslání odpovědní karty). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, tolik je v kategorii úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Pořadí nejúspěšnějších pěti žáků školy v kategorii Junior:

1.           Robin Gřunděl, 2. A                   115 bodů
2.          Matyáš Kohut, 2. A                      73 bodů
3.          Klára Portová, 2. B                       49 bodů
4.          Tomáš Svoboda, 2. B                   46 bodů
5.          Štěpán Nevlud, 2. B                     44 bodů

Jménem svým a jménem Předmětové komise matematiky přeji slávu vítězům a čest řešitelům. A budeme čekat na výsledné pořadí v rámci České republiky.

Matematický klokan – kategorie BENJAMIN

Matematický klokan. Kategorie Benjamín (třídy 1. O, 2. O)

Tato matematická soutěž proběhla na gymnáziu a SOŠ v pátek dne 19. 3. 2021 od 8:00 v on-line podobě. Soutěžící v kategoriích Benjamín měli čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce (odeslání odpovědní karty). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, tolik je v kategorii úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Pořadí nejúspěšnějších pěti žáků školy v kategorii Benjamín:
1.          Michaela Opělová, 2. O                 115 bodů
2. – 3.  Jan Vondrouš, 2. O                         102 bodů
2. – 3.   Tomáš Kornel, 2. O                       102 bodů
4.          Antonín Zemek, 1. O                       99 bodů
5.          Karel Drozd, 2. O                             97 bodů

Jménem svým a jménem Předmětové komise matematiky přeji slávu vítězům a čest řešitelům. A budeme čekat na výsledné pořadí v rámci České republiky.

Škomam – Škola matematického modelování 2021

Ve dnech 4. 2. 2021 a 5. 2. 2021 proběhl seminář Škomam, který pořádala Katedra aplikované matematiky VŠB TU Ostrava. Za normálních okolností se tato akce koná na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Bohužel se tento rok musela kvůli koronavirové pandemii konat on-line. Pořadatelé se však této výzvy nezalekli a připravili pro účastníky pestrý program. Pro účastníky bylo připraveno sedm přednášek a tři praktická cvičení. Přednášky: P. Vondráková: Jak matematicky zachytit pohyb; J. Bouchala: Laplaceova bota; P. Vodstrčil: Můžeme věřit intuici?; T. Kozubek: Jak superpočítače IT4Innovations pomáhají zvýšit konkurenceschopnost a inovativnost české vědy a průmyslu; P. Kovář: Karetní trik; D. Ulčák: 89, kam se podíváš aneb Trochu jiný dějepis; M. Litschmannová: Od základů pravděpodobnosti po validitu screeningových testů. Přednášky byly prezentovány on-line a pro praktická cvičení byla předem nahrána dopředu instruktážní videa, podle kterých se mohli zájemci řídit. V obou případech měli možnost klást otázky ohledně témat a komunikovat s přednášejícími. „Každá přednáška byla něčím zajímavá, dozvěděli jsme se, kde se v praxi používají derivace, na chvíli jsme si mysleli, že π = 2 a zjistili jsme, jak si ověřit validitu screeningových testů. V praktických cvičeních jsme si vyzkoušeli pomocí Pythonu nasimulovat šíření epidemie a použít diskrétní konvoluci na úpravu obrázku slavné Lenny. Seminář se mi líbil a chtěl bych poděkovat organizátorům z Katedry aplikované matematiky za jejich skvělou organizaci. Všem zájemcům o matematiku nebo informatiku bych vřele doporučil se Škomamu v následujících letech zúčastnit, pokud budou mít tu možnost. Záznamy z přednášek a některé prezentace jsou volně dostupné na: http://skomam.vsb.cz/,“ říká účastník Školy matematického modelování 2021 Jonáš Koziorek ze 4. A.

72 hodin – “Za lepší Cihelní”

ZA LEPŠÍ CIHELNÍ – NAŠE CIHLA. Klub debrujárů FreeDek (Frýdecký debrujárský klub) a žáci Gymnázia a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek se zapojili i v době Covid-19 do zvelebování okolí školy, uklidili v okolí školy veřejného prostranství, posbírali odpadky v příkopech, remízcích, na hřišti a dalších místech okolí školy. Zasadili nové ovocné stromy. Opravili jsme a upevnili ptačí budku na zahradě školy. Udržujeme pro děti i dospělé debrujárskou info budku na ulici TGM, opravili jsme přenosnou fotokomoru. Připojili jsme se k výzvám 72 hodin třídím odpad, 72 hodin šetřím energii a vodu, 72 hodin péče o přírodu, 72 hodin dělání radosti, 72 hodin bez plýtvání jídlem, 72 hodin bez technologií. Když se výzvy připravovaly, myslelo se na to, aby byly všechny nějak užitečné. A taky aby nás bavily, některé možná i pobavily… Byly to výzvy snadnější, ale i ty, které splnit byla „pěkná fuška“. Třeba výzva 72 HODIN BEZ TECHNOLOGII se nám zdála nejtěžší, ale zase hodně zábavná. Ono přece jen vydržet bez počítače, bez telefonu, ale i bez myčky nádobí, nebo dokonce bez kávovaru…! Ti z nás, co se pro ni rozhodli, byli sami zvědaví, jak dlouho to vydrží… Hodně z nás si zkusilo výzvu 72 HODIN BEZ PLÝTVÁNÍ JÍDLEM nebo 72 HODIN ŠETŘÍM ENERGII A VODU. Ti z nás, kteří často vyrážejí do přírody, si vybrali výzvu 72 HODIN PÉČE O PŘÍRODU a každý den udělali něco pro přírodu kolem sebe. Nejsnadnější se nám zdála výzva 72 HODIN DĚLÁNÍ RADOSTI někomu. Mohly to být maličkosti – jako úsměv nebo pochvala – které vnesli radost do života… Ale právě takový upřímný impulz může mít velký dopad. 72 HODIN TŘÍDÍM ODPAD. My všichni na škole odpad třídíme a co doma? Kdo měl ještě rezervy a tuto výzvu přijal, měl příležitost se v tomto ohledu zlepšit. Svůj čas a síly jsme věnovali ošetření a vysazení ovocných stromů. A to ještě chceme vyrobit a upevnit v prostoru před školou 3D univerzitní ukazatel – kromě nejlepších českých univerzit budou na ukazateli i světové chrámy vzdělanosti. A to je i výzva pro všechny, kteří se chtějí na realizaci projektu podílet.