Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) 2021 HONGKONG

Globální mise pro vědu a technologii mládeže (GYSTB) 2021

Gratuluji k získání druhé ceny!  Medaile a certifikáty přijdou na školu až z dalekého Hongkongu.

Project title: „Blob birth zone“ Position in the Edge Plasma of Tokamak GOLEM
Team Member (s):

 

1. Aleš Socha

2. Šimon Géryk

Supervisor: Mr. Libor Lepík
School Name: Gymnázium a SOŠ
Address for sending the prizes: Cihelní 410, Frýdek-Místek, 73801, Czech Republic

GYSTB 2021 Award List_PE

Další informace na https://ce.hkfyg.org.hk/gystb/

 

Шаг в будущее – Step into the Future

The International Forum for Scientific Youth “Step into the Future”

Mezinárodní distanční fórum vědecké mládeže ′′Krok do budoucnosti′′ se konalo v Moskvě od 22. března do 30. dubna a shromáždilo 1078 nejlepších mladých výzkumníků – vědců ze 23 zemí Evropy, Asie a Afriky. Unikátní virtuální prostředí fóra spojilo 12 univerzit a 14 výzkumných organizací. Více než měsíc probíhaly horké vědecké bitvy na 49 tematických distančních úsecích a výstavě fóra. Téměř 300 vědců a specialistů se zapojilo do dialogu s nejlepšími mladými vědci planety a jejich myšlenkami. A u toho všeho mohl být i Aleš Socha z 4. A třídy gymnázia. Fórum organizovala Bauman Moskevská státní technická univerzita a Ruská polytechnická společnost pro mládež. Partnery fóra byly tyto organizace: Nadace prezidentských grantů, státní korporace Roscosmos, Rosatom, Rostech, Infrastruktura a vzdělávací programy Fond (ROSNANO Group), PJSC Rosseti, PJSC RusHydro.
Video přenos vyhlášení vítězů Fóra je zveřejněn na webových stránkách programu ′′ Krok do budoucnosti „: http://www.step-into-the-future.ru/
Jsem rád, že jsem se mohl ve virtuálním prostředí setkat s kolegy fyziky z Bulharska, Číny, Francie, Indonésie, Izraele, Lotyšska, Lucemburska, Nepálu, Portugalska, Korejské republiky, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka, Spojeného království, Zimbabwe a Ruska a sdílet informace o práci s talentovanou mládeží v naší zemi. Velmi si vážím ocenění, které jsem obdržel za svoji práci. Mgr. Libor Lepík

Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) je již minulostí. V celostátní přehlídce SOČ, která se uskutečnila ve dnech 12. až 13. června 2021, je Aleš Socha v oboru FYZIKA na 3. místě.

3.místo v oboru FYZIKA v republikovém finále SOČ

Název práce: Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM
Autor: Aleš Socha
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410, Frýdek-Místek
Video: https://youtu.be/VJBm1B8rwPQ
Kraj: Moravskoslezský
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena CZ.NIC (1000 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské – poukázky Alza (3. místo – 1000 Kč)
Cena České nukleární společnosti (1. místo – 2500 Kč)

Blahopřeji Vám, Aleši Socho, k dosaženému úspěchu, k velmi dobré reprezentaci školy, města Frýdku-Místku, Moravskoslezského kraje.
Učitel fyziky a organizátor SOČ na škole Vám přeje úspěšné studium, Mgr. Libor Lepík

Pro kolegy, pro rodiče, pro zájemce z řad žáků https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/

Na základě studijních a pracovních úspěchů jsem na Aleše Sochu vypracoval a podal „Návrh na udělení stipendia“ na podporu jeho dalšího studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Doporučení: Student Aleš Socha v letošním roce maturoval na Gymnáziu a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01
Stručné informace o dosažených úspěších a mimořádných aktivitách ve šk. r. 2020/2021:
Krajské kolo SOČ – 2. místo
Celostátní kolo SOČ – SOČ – Středoškolská odborná činnost – obor Fyzika 3. místo
Další doplňující informace o navrženém studentovi:
Aleš Socha, žák 4. A, dosáhl největšího úspěchu v téměř třicetileté existenci školy, když v SOČ 2020 (SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST) s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN“ v kategorii FYZIKA zvítězil ve školním kole SOČ, zvítězil v krajském kole SOČ a v celostátním kole byla jeho práce 5. nejlepší v ČESKÉ REPUBLICE v oboru FYZIKA. Jeho práce vznikla i díky spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. V témže roce ve Středoškolské odborné činnosti 2020 společně s Taťánou Krpcovou s prací „Analýza kvality spánku středoškolských studentů“ zvítězil ve školním kole SOČ a v krajském kole byl pátý. Díky umístění mezi pěti nejlepšími studenty SOČ v ČR byl pozván na „Letní soustředění vítězů SOČ“. Stal se prvním studentem našeho gymnázia, který se takové výběrové akce zúčastnil. Letní soustředění díky Covid19 se konalo od 14. – 18. 9. 2020. Náplní soustředění byly přednášky na téma komunikace, prezentace, psaní odborných článků a minikonference. Jeho práce ve fyzice pod vedením učitele byla systematická, měla řád a vedla k růstu kvality jeho odborné činnosti na gymnáziu. V letošním roce se zaměřil na jadernou fúzi. Alešova práce „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ snese kritéria diplomové magisterské práce. V letošním ročníku SOČ již zvítězil ve školním kole 16. 3. 2021, postoupil do okresního kola. V okresním kole 8. 4. 2021 zvítězil, a postoupil do krajského kola, kde byl na druhém místě. Účast Aleše Sochy na Expo science Europe v polské Gdynii o prázdninách ve dnech 16. 7. – 20. 7. 2018, kde projekt „Water in the Action“ byl oceněn cenou Milset mezi studenty z 27 zemí světa, nastartoval jeho mezinárodní chuť soutěžit a reprezentovat gymnázium, město Frýdek-Místek, MSK a Českou republiku. Další výzvou byla účast na 28th International Dr. İbrahim Arıkan MEF Educational Institutions 6. 5. – 10. 5. 2019 v Istanbulu v Turecku, kde jsme byli jediní z České republiky. Třetí místo s prací „Kosmické a terestriální záření“ v oboru fyziky bylo tehdy velkým úspěchem. Dne 26. 9. 2019 v Abú Dhabí se Aleš Socha zúčastnil YCC (Young Citizens Conferences) konference pořádanou NASA, kde společně s dalšími vybranými 99 studenty z různých zemí světa prezentoval svůj názor na inovace, nové technologie a umělou inteligenci. Konference proběhla v rámci EXPO – SCIENCES INTERNATIONAL ABU DHABI 2019 v době, kdy do vesmíru letěl první SAE kosmonaut. ESI je olympiáda pro studenty středních škol. V Abu Dhabi to byla největší výstava studentských vědeckých projektů na světě. Akce se zúčastnilo přes 1800 studentů z 57 zemí světa, kteří prezentovali celkem 700 projektů ve 13 vědeckých disciplínách a hrdě reprezentovali své země. I z této akce jsme odjeli s mezinárodním oceněním MILSET. A právě díky prezentaci prací na světových studentských výstavách a soutěžích jsme dostali možnost zařadit se mezi ty nejlepší v mezinárodní soutěži vědeckých studentských prací v „Step into the future 2021“ v Moskvě v Rusku. Práci Automation testing of strip sillicon detectors for the Experiment ATLAS at CERN (Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro Experiment ATLAS v CERN) Aleš Socha prezentoval dne 12. 4. 2021 prostřednictvím aplikace ZOOM. „Step into the future“ je mezinárodní soutěž pořádaná moskevskou Univerzitou Bauman Moscow State Technical University. Díky projektu, který jsme vypracovali a podali, se nám podařilo získat finanční prostředky na účast GYSTB 2021 – Global Youth Science and Technology Bowl 2021 v Hongkongu. Projekt „Blob birth zone position in the edge plasma of tokamak GOLEM“  Aleš Socha společně se Šimonem Gérykem (4. A) prezentovali den po pomaturitním večírku a obdrželi ocenění Second prize.
Vztah navrhovatele-garanta k navrhovanému studentu: třídní učitel, učitel fyziky Mgr. Libor Lepík
Požadavky na příjemce stipendia:
Navazující studium vysoké školy: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2, obor fyzika
Studijní výsledky během studia: Během studia dosahoval výborných výsledků z matematiky a fyziky; maturoval z matematiky: výborný; maturoval z fyziky: výborný.

Dovoluji si citovat z dopisu Nadačního fondu Nabla:
„Vážené dámy a pánové,
ještě jednou Vám děkujeme za zaslání návrhů studentů na prémiové stipendium. Bylo nám potěšením číst o Vašich skvělých studentech. Čím víc jsme však studenty obdivovali, tím těžší bylo vybrat z nich ty, kterým stipendium udělíme. Nechtěli jsme porovnávat prospěch studentů, ten je vždy trochu ovlivněn školou, na které studují. Více jsme se zaměřili na účast studentů na soutěžích (zejména přírodovědných) a na další aktivity studentů.
Obdrželi jsme 16 návrhů (jen 4 dívky) ze 13 gymnázií. Z nich jsme po dlouhém rozmýšlení vybrali 7 studentů, kterým bude stipendium uděleno. Jedná se o studenty navržené těmito školami (uvádím v náhodném pořadí):
Polské gymnázium J. Słowackého v Č. Těšíně
Gymnázium, Havířov-podlesí
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 (2 studenti)
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Ještě si dovolím napsat pár slov o našem nadačním fondu. Nadační fond NABLA podporuje nadané studenty Moravskoslezského kraje, kteří se orientují na studium technických a přírodovědných oborů. Podporujeme studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.  Formou stipendií podporujeme zejména studeny vysokých škol. O příspěvek si mohou požádat i studenti středních škol, a to na své aktivity a projekty, které rozvíjejí jejich technické a přírodovědné znalosti a dovednosti. Více na našich webových stránkách https://www.nfnabla.cz/
Přejeme Vám krásné léto a hodně radosti z Vašich studentů. Jana Vejpustková, Předsedkyně správní rady, Nadační fond NABLA, http://www.nfnabla.cz“

Blahopřeji Aleši Sochovi k získání stipendia pro jeho studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Bylo mi ctí ukázat Vám cestu. S úctou učitel fyziky Mgr. Libor Lepík

SCIENCE IN THE KITCHEN

Řada našich žáků natočila brilantní fyzikální pokusy v době covidu, na chvíli se stali mladými vědci v rámci ESDY – evropského dne vědy mládeže. Byli oceněni diplomy, které jim udělil president MILSET Europe Mr Antoine van Ruymbeke.

Úspěšným žákům blahopřeji a přeji jen zdařilé pokusy. Mgr. Libor Lepík

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Největší úspěch žáka za dobu existence školy v matematické soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2021.
V celostátním kole soutěže je Robin Gřunděl na 13. místě v republice v kategorii JUNIOR.
Jménem svým a jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu a přeji radost z odměn. Mgr. Libor Lepík

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Naše gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Další informace a sbírky úloh naleznete na https://matematickyklokan.net/

Výsledky 9. ročníku Zlaté cihly za školní rok 2020/2021

I navzdory epidemické situaci se nám podařilo na počátku června uskutečnit další ročník matematické soutěže Zlatá cihla. Nejúspěšnější řešitelé budou oceněni. Doufáme, že na podzim 2021 zorganizujeme desátý ročník už tradičně v prostorách naší školy.
Zlatá cihla  – leták v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf

Krajské kolo SOČ – obor fyzika

Aleš Socha, žák 4. A, dne 7. května 2021 v krajském kole SOČ – Středoškolské odborné činnosti úspěšně obhájil práci z fyziky „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ a obsadil 2. místo. Jeho práce je určena k licitace a existuje šance k postupu do republikového kola. Blahopřeji k druhému místu v krajském kole SOČ, učitel fyziky Libor Lepík.

Naši pracovití a talentovaní žáci hledejte informace na www.soc.cz

 

Matematický Náboj 2021 – mezinárodní soutěž

Dva naše týmy v pátek 23. dubna 2021 reprezentovaly školu v mezinárodní matematické soutěži Náboj. Tato matematická soutěž je pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Náboj Online probíhal centrálně prostřednictvím webového rozhraní. Soutěžní místa odpovídala státům, ve kterých Náboj Online probíhal. Bylo to Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Maďarsko a Rumunsko.

Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, ČR v kategorii SENIOR reprezentovali:
Tomáš Filip (4), Aleš Socha (4), Šimon Géryk (4), David Szotkowski (4), Jonáš Koziorek (4).

Obsadili 95. místo ze 141 přihlášených týmů z České republiky, 363. místo z 507 týmů z Velké Británie, Polska, Rakouska, Švýcarska, Běloruska, Iránu, Slovenska, Běloruska, Německa…

https://math.naboj.org/archive/results.php?year=2021&category=sen

Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, ČR v kategorii JUNIOR reprezentovali:
Matyáš Kohut (2), Robin Gřunděl (2), Matěj Pobucký (2), Filip Kaloč (2), Tomáš Svoboda (2). Obsadili 113. místo ze 170 přihlášených týmů v České republice, 386. místo z 591 týmů z Velké Británie, Polska, Rakouska, Švýcarska, Běloruska, Iránu, Slovenska, Běloruska, Německa…

https://math.naboj.org/archive/results.php?year=2021&category=jun

Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženým bodům a dobré reprezentaci školy, Mgr. Libor Lepík

Pro zájemce: https://math.naboj.org/