Jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

v příloze najdete časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky v pdf.

25. 5. 2020 jsme uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, zaslali pozvánku a bližší informace.

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, ale přijímací zkoušky konají na jiné škole, obdrželi také potřebné informace.

Další informace najdete v oddíle Přijímací řízení.

Důležité informace

Pro informovanost žáků a jejich rodičů zveřejňujeme:

Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření 220/2020 Sb. v pdf

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) v pdf

Informace žákům tříd maturitních ročníků v pdf

Čestné prohlášení (příloha 1) v docx

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020 (příloha 2) v pdf

Mimořádné opatření

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, kterým se ode dne 11. 3. 2020  přerušuje výuka.  Areál školy je proto uzavřen.

Žádám všechny žáky, aby sledovali svou školní poštu, systém BAKALÁŘI, aktivně plnili zadané úkoly a byli ve spojení se svými učiteli.

Ve dnech 28. 3. 2020 – 2. 4. 2020 byla provedena odbornou firmou dezinfekce celého areálu.

Od 6. 4. 2020 je obnoven provoz sekretariátu školy pro veřejnost, a to v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 12.00 hod. Návštěvu sekretariátu si, prosím, domluvte předem na tel. čísle 558 441 351.

Uchazečům o studium a jejich rodičům sděluji, že všechny podané přihlášky byly zaevidovány a zpracovány. Jsem přesvědčena o tom, že přijímací zkoušky zvládneme i v této nestandardní situaci. Těším se na setkání s vámi.

V případě potřeby se obraťte na PaedDr. Ivu Krulikovskou.

tel. č.. 732 128 214

iva.krulikovska@seznam.cz

iva.krulikovska@gsosfm.cz

Jednosměrka na Cihelní nebude

Naše škola požádala vedení města Frýdek-Místek o řešení dopravní situace na ulici Cihelní.

Odpověď vedení města:

Na vedení města se obrátily dvě školy sídlící na ulici Cihelní ve Frýdku se žádostí o úpravu dopravní situace v této lokalitě. Podle zástupců soukromé scio školy a také víceletého gymnázia je zde zejména v době před začátkem vyučování, tedy v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do školy, čilý dopravní ruch.

Danou záležitostí se zabýval odbor dopravy spolu s Policií ČR. Jedním z možných řešení stávajícího stavu bylo zjednosměrnění ulice Cihelní, a to v úseku  od domu č. p. 412 po ulici Horymírova s tím, že jednosměrný provoz by byl ve směru od ulice J. Hory směrem k ulici Horymírova. Tento návrh byl přípustný i pro Policii ČR.   Případné zjednosměrnění ulice by ale bylo trvalé, nelze pro něj vyčlenit jen určité hodiny v dané dny. A to by mělo dopad na obyvatele žijící v dané Cihelní ulici. Proto město vyslechlo i jejich názor. „Od obyvatel žijících v ulici Cihelní jsme zaznamenali nesouhlasné telefonáty i vyjádření v dotaznících, které jim byly distribuovány do schránek. A protože s ní nesouhlasí, nebudeme v již v rámci jednosměrky činit další kroky. Nicméně prověříme možnost dobudování chodníku v části na ulic J. Hory, což by zvýšilo přehlednost a bezpečnost chodců v dané lokalitě. Pokud to majetkoprávní vztahy dovolí, pak bychom v místě chodník vybudovali,“ uvedl náměstek primátora Karel Deutscher.   

Detail zprávy: https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06101342-jednosmerka-na-cihelni-nebude.html