Rozšíření otevírací doby ve školní knihovně

Zájemci o zapůjčení knih mohou navštívit knihovnu během otevírací doby, která je v podělí v době 7.30 – 7.50 hod., v úterý v době 11.20 – 11.35 hod. a v době 13.30 – 14.15 hod., ve středu v době 11.20 – 11.35 hod. , ve čtvrtek v době 11.20 – 11.35 hod. a v době 13.30 – 14.15 hod., v pátek v době 7.30 – 7.50 hod.

Výuka v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021

Vážení rodiče,

v týdnu od 3. 5. do 7. 5.  2021 pokračujeme v distanční výuce.

Od 3. 5. do 6. 5. 2021 se konají jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na střední škole.

Distanční výuka pro naše žáky nebude v těchto dnech probíhat formou on-line. Žákům bude zadána samostatná práce.

O dalších změnách vás budeme informovat.

 

PaedDr. Iva Krulikovská

Statutární zástupce ředitele

Příhláška ke studiu 2. cizího jazyka

Přikládáme přihlášku ke studiu II. cizího jazyka:

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium technického zaměření v docx nebo v pdf

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium všeobecného zaměření v docx nebo v pdf

Žádáme zákonné zástupce, jejichž děti mají o studium na naší škole vážný zájem, aby vyplněnou přihlášku zaslali do úterý 4. 5. 2021 na adresu školy nebo e-mailem (formulář bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Přihlášku mohou žáci také odevzdat v den konání jednotné přijímací zkoušky ve škole. Tuto informaci potřebujeme pro zjištění případného počtu žáků majících zájem o jazyky uvedené v přihlášce.

Vážení zákonní zástupci i uchazeči, upozorňujeme, že část žáků přijatých v I. kole nastoupí na jiné školy, a tak po předání zápisových lístků vznikne prostor pro okamžité přijímání dalších žáků původně na tento obor nepřijatých, kteří  u nás podali odvolání. Formulář odvolání bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Doporučujeme, abyste sledovali naše webové stránky www.gsos.cz. Případné nejasnosti je možno ověřit telefonicky na čísle 558 441 351.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.