Rozšíření otevírací doby ve školní knihovně

Zájemci o zapůjčení knih mohou navštívit knihovnu během otevírací doby, která je v podělí v době 7.30 – 7.50 hod., v úterý v době 11.20 – 11.35 hod. a v době 13.30 – 14.15 hod., ve středu v době 11.20 – 11.35 hod. , ve čtvrtek v době 11.20 – 11.35 hod. a v době 13.30 – 14.15 hod., v pátek v době 7.30 – 7.50 hod.

Výuka v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021

Vážení rodiče,

v týdnu od 3. 5. do 7. 5.  2021 pokračujeme v distanční výuce.

Od 3. 5. do 6. 5. 2021 se konají jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na střední škole.

Distanční výuka pro naše žáky nebude v těchto dnech probíhat formou on-line. Žákům bude zadána samostatná práce.

O dalších změnách vás budeme informovat.

 

PaedDr. Iva Krulikovská

Statutární zástupce ředitele

Příhláška ke studiu 2. cizího jazyka

Přikládáme přihlášku ke studiu II. cizího jazyka:

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium technického zaměření v docx nebo v pdf

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium všeobecného zaměření v docx nebo v pdf

Žádáme zákonné zástupce, jejichž děti mají o studium na naší škole vážný zájem, aby vyplněnou přihlášku zaslali do úterý 4. 5. 2021 na adresu školy nebo e-mailem (formulář bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Přihlášku mohou žáci také odevzdat v den konání jednotné přijímací zkoušky ve škole. Tuto informaci potřebujeme pro zjištění případného počtu žáků majících zájem o jazyky uvedené v přihlášce.

Vážení zákonní zástupci i uchazeči, upozorňujeme, že část žáků přijatých v I. kole nastoupí na jiné školy, a tak po předání zápisových lístků vznikne prostor pro okamžité přijímání dalších žáků původně na tento obor nepřijatých, kteří  u nás podali odvolání. Formulář odvolání bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Doporučujeme, abyste sledovali naše webové stránky www.gsos.cz. Případné nejasnosti je možno ověřit telefonicky na čísle 558 441 351.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku

Změna termínů Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

3. a 4. května 2021 – gymnázium čtyřleté

5. a 6. května 2021 – gymnázium osmileté

Náhradní termín JPZ pro gymnázium čtyřleté i osmileté je stanoven na 2. a 3. června 2021.

Podrobné informace o termínu konání JPZ obdržíte včas v pozvánce k JPZ.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

děkujeme vám, že jste podali přihlášku na naši školu. Vážíme si toho.

Víme, že se individuálně intenzivně připravujete na přijímací zkoušky. Vzhledem ke stále trvající nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že konzultace k přijímacím zkouškám budou mít v tomto školním roce jinou podobu.

Na webových stránkách školy najdete nahraný materiál s doporučením k přípravě na přijímací zkoušky.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo si nebudete s něčím vědět rady, napište nám na email: iva.krulikovska@gsosfm.cz. Odpovědi najdete na webových stránkách v sekci Přijímací řízení.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další setkání s vámi.

Za vedení školy

PaedDr. Iva Krulikovská

statutární zástupce ředitele

Příprava k přijímacím zkouškám

Doporučení pro nácvik testů k přijímacím zkouškám ve videu

Pokud budete potřebovat poradit s některými příklady, můžete napsat a pokusíme se příklad vysvětlit.

Ukázka, jak by mohlo vysvětlení vypadat:

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 4

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 8

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 10

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 12

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci pokračujeme od 22. 3. 2021 v distanční výuce.

Školní jídelna je v tomto období mimo provoz.

O případných změnách budete informováni.

Úřední hodiny sekretariátu školy: denně od 7.00 hod. do 13. 00 hod.

Pracovnice sekretariátu kontaktujte telefonicky (558 441 351), v nezbytných případech si domluvte osobní schůzku.

PaedDr. Iva Krulikovská

statutární zástupce ředitele