RAF – 3. ročník (Žáci žákům)

Dne 20. 5. proběhl 3. ročník RAF – Radovánky s fyzikou. Žáci ze 3. O třídy naší školy předváděli pokusy před žáky 1. – 3. třídy ze Scio školy. Bylo představeno 15 pokusů s výkladem a odpověďmi na dotazy. Malým žáčkům ze Scio školy se pokusy moc líbily a žáci 3. O byli vzorně připraveni a vystoupení se jim povedlo.

Předmětová komise fyziky všem zúčastněným moc děkuje.

Fotodokumentace z akce je zde:

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

Dne 17. 4 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Astronomické olympiády, která proběhla v online formě.

Úspěšnými řešiteli v kategorii E, F se stali dva žáci ze 3. O. Do této kategorie se zapojilo 71 soutěžících a na krásném 10. místě se umístil Pavel Křivý a na 16. místě Michaela Opělová.

Dalším řešitelem v kategorii E, F je Tomáš Kornel, který získal 21. místo, v kategorii G, H soutěžila  Barbora Zárubová, která se umístila na 16. místě z celkového počtu 83 soutěžících.

V kategorii C, D se umístil Dominik Jurášek z 2. A na 24. místě.

V kategorii A, B se umístil Matyáš Kohut na 13. místě a Lukáš Bubík na 17. místě, oba žáci jsou ze 3. A

Předmětová komise fyziky děkuje všem účastníkům za reprezentaci školy a blahopřeje k dosaženým výsledkům.

              

 

Okresní kolo Fyzikální olympiády

Dne 23. 3. proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie F

Z naší školy se zúčastnili tři žáci ze 3. O, všichni byli úspěšní.

Výsledky okresního kola Fyzikální olympiády:

  1. místo se stejným počtem bodů získali Michaela Opělová a Pavel Křivý
  2. místo získal Tomáš Kornel

Předmětová komise fyziky děkuje za reprezentaci školy a gratuluje žákům k výsledkům.

Soutěž – periodická soustava prvků

V lednu probíhala na naší škole soutěž určená 1. ročníku čtyřletého gymnázia, věnována PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ.

Celkovým vítězem se stal Vojtěch Fojtík z 1.A, dalšími úspěšnými řešiteli byli:

1.A Lucie Gryžbonová a Beáta Čubová;

1.B Barbora Šputová, Veronika Rodková a Kristýna Lyčková

Bodové hodnocení je uvedeno na nástěnce chemie.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Projektový den mimo školu – Astronomie

Projektový den proběhl dne 3. 12. v Planetáriu Ostrava. Projektový den „Astronomie“ byl zaměřen na žáky, kteří se zapojují do Astronomické olympiády a mají o tento obor zájem. Protože se tento obor vyskytuje v rámcových vzdělávacích programech velmi sporadicky, vybrali jsme zájemce ze všech ročníků a uspořádali ve spolupráci s Planetáriem Ostrava program zaměřený na témata: poznávání souhvězdí v různých obdobích, Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru. Jako navazující program byla prohlídka hvězdárny s  pozorováním Slunce a prohlídka Experimentária s fyzikálními experimenty.

Velký zájem žáků upoutal živě moderovaný program v planetáriu Zrození Země, pozorování souhvězdí v různých ročních obdobích a pozorování Slunce v hvězdárně, také je uchvátily různé experimenty v Experimentáriu. Tento den byl pro žáky, kteří mají zájem o Astronomii a pravidelně se zúčastňují astronomických olympiád, velkým přínosem, mnozí zvýšili svůj zájem o Vesmír.

Fotodokumentace zde: