Mezinárodní kolo soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství

Zuzka Škvárová a Ema Čerňáková z tercie našeho gymnázia se zúčastnily 7. června 2022 mezinárodního kola literární soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství.

Reprezentovaly nás na XXIII. ročníku soutěže v polském Bialsko-Biale za široké mezinárodní účasti českých, slovenských a polských autorů.

I když nestanuly na stupních vítězů, je postup z 1. místa v české části soutěže úspěchem a skvělou reprezentací naší školy na mezinárodní úrovni.

Autorkám přejeme hodně úspěchů v další tvorbě!

Fota z akce.

Adaptační pobyt

V průběhu dvou prosluněných dnů 9. 9. – 10. 9. 2021 se v areálu Gymnázia a SOŠ  uskutečnil adaptační pobyt pro žáky nastupující do  1. ročníků.

Jsme rádi, že obzvláště v současné situaci, po dlouhém období distanční výuky, jsme mohli pobyt zrealizovat. Věříme, že společné zážitky podpoří  adaptaci žáků na nové prostředí a utuží třídní kolektiv.

Fota.