Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Děkujeme všem žákům za skvělé výkony, především v ústním kole soutěže.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích.

V kategorii primy a sekundy víceletých gymnázií se na třetím místě umístil Michal Strakoš z 2.O, druhé místo získal Michal Janík z 2.O a zvítězil Jan Michna rovněž z 2.O. Zvláštní ocenění za mimořádně výborný výkon v této kategorii získává Anna Křenková z 1.O.

Další kategorií byla třída 3.O víceletých gymnázií. Třetí místo získala Ema Spilková, druhé místo vybojovala Nicol Skotnicová a vítězem této kategorie se stává Jakub Macura.

Poslední kategorií byli žáci 1. až 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V silné konkurenci 60 soutěžících získal 3. místo Štěpán Nevlud ze 3.B, druhé místo patří Filipu Káňovi ze 2.B a vítězem této kategorie se stal žák 3.A – Kaloč Filip. Je třeba zmínit i 4. místo – patří žáku 1.A Vojtěchu Fojtíkovi, který byl nejlepším řešitelem rozřazovacího kola soutěže ze všech 60 žáků.

Vítězům blahopřejeme.

Fota z předávání diplomů.

Předmětová komise AJ.

 

Poznávací zájezd do Francie, Švýcarska a Německa

Informace k poznávacímu zájezdu v doc nebo v pdf.

Přihláška na zájezd v docx.

Pokud Vás nabídka zájezdu zaujala, prosím, přineste přihlášku podepsanou zákonným zástupcem do kabinetu NJ D 282 paní Mgr. Lence Svobodové, nebo do kabinetu A 217 paní Mgr. Dagmar Krublové nejpozději do 29. 11. 2019.

Přihlášky přijímáme od 14. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Kritéria pro účast na zájezdu jsou tato:

1) pořadí podané přihlášky – podle data

2) druhý cizí jazyk (němčina / francouzština)

3) třetí ročník

4) druhý ročník

5) první ročník

Žáci prvních ročníků nebo žáci s druhým cizím jazykem – ruština, pokud máte zájem se zájezdu zúčastnit, musíte přihlášku podat co nejdříve.

Žáci čtvrtých ročníků nemají povoleno se těchto zájezdů zúčastnit.