Překladatelská soutěž z NJ

Dne 3. 11. se na naší škole konala překladatelská soutěž z německého jazyka pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěže se prezenčně i online zúčastnilo celkem 22 studentů z vyšších ročníků gymnázia. Do celorepublikového kola konaného dne 5.1. 2022 postupují autoři nejlepších překladů:

Klára Portová z 3. B a Robin Gřunděl z 3. A.

Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Těšíme se opět na viděnou v dalším ročníku soutěže.

Vyučující němčiny.