Čtvrťáci v Praze

Ve dnech 8. až 10. září 2021 se navzdory covidu uskutečnil výlet do Prahy pro 4. ročník. Každý den jsme měli připravený zajímavý program a zároveň nám zůstal také volný čas pro sebe a kamarády. Viděli jsme mnoho známých kulturních památek Prahy a navštívili jsme Národní muzeum, kde byl pro nás přichystaný program. Velký dojem na nás udělalo také Národní divadlo a jeho prostory, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí o stavbě a obecně historii divadla.

Z výletu jsme si všichni odnesli skvělé zážitky a těšíme se na další společnou akci. Děkujeme paní učitelce Typovské a paní učitelce Svobodové za společně prožitý výlet.