Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Příhláška ke studiu 2. cizího jazyka

Přikládáme přihlášku ke studiu II. cizího jazyka:

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium technického zaměření v docx nebo v pdf

Přihláška pro 2. cizí jazyk pro uchazeče o gymnázium všeobecného zaměření v docx nebo v pdf

Žádáme zákonné zástupce, jejichž děti mají o studium na naší škole vážný zájem, aby vyplněnou přihlášku zaslali do úterý 4. 5. 2021 na adresu školy nebo e-mailem (formulář bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Přihlášku mohou žáci také odevzdat v den konání jednotné přijímací zkoušky ve škole. Tuto informaci potřebujeme pro zjištění případného počtu žáků majících zájem o jazyky uvedené v přihlášce.

Vážení zákonní zástupci i uchazeči, upozorňujeme, že část žáků přijatých v I. kole nastoupí na jiné školy, a tak po předání zápisových lístků vznikne prostor pro okamžité přijímání dalších žáků původně na tento obor nepřijatých, kteří  u nás podali odvolání. Formulář odvolání bude vyvěšen na www.gsos.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Doporučujeme, abyste sledovali naše webové stránky www.gsos.cz. Případné nejasnosti je možno ověřit telefonicky na čísle 558 441 351.

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku

Změna termínů Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

3. a 4. května 2021 – gymnázium čtyřleté

5. a 6. května 2021 – gymnázium osmileté

Náhradní termín JPZ pro gymnázium čtyřleté i osmileté je stanoven na 2. a 3. června 2021.

Podrobné informace o termínu konání JPZ obdržíte včas v pozvánce k JPZ.

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

děkujeme vám, že jste podali přihlášku na naši školu. Vážíme si toho.

Víme, že se individuálně intenzivně připravujete na přijímací zkoušky. Vzhledem ke stále trvající nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že konzultace k přijímacím zkouškám budou mít v tomto školním roce jinou podobu.

Na webových stránkách školy najdete nahraný materiál s doporučením k přípravě na přijímací zkoušky.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo si nebudete s něčím vědět rady, napište nám na email: iva.krulikovska@gsosfm.cz. Odpovědi najdete na webových stránkách v sekci Přijímací řízení.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další setkání s vámi.

Za vedení školy

PaedDr. Iva Krulikovská

statutární zástupce ředitele

Příprava k přijímacím zkouškám

Doporučení pro nácvik testů k přijímacím zkouškám ve videu

Pokud budete potřebovat poradit s některými příklady, můžete napsat a pokusíme se příklad vysvětlit.

Ukázka, jak by mohlo vysvětlení vypadat:

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 4

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 8

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 10

Ilustrační test 2021 pro osmileté obory – úloha 12

European Science Day for Youth

S žáky naší školy jsme se zapojili do 17. ročníku ESDY – European Science Day for Youth – Evropského dne vědy pro mladé. Letošní ročník měl společné téma „Science in the kitchen“ – „Věda v kuchyni“. Experimentovali jsme doma v kuchyni a některá natočená videa sklidila údiv poroty. Každý účastník ESDY obdržel diplom z Bruselu od MILSET Europe.

V letošním roce porota hodnotila 72 videí. Kritéria hodnocení byla předem daná:

1) délka vystoupení (soutěžící vystupuje sám a má na své vystoupení maximálně 5 minut, má právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit; maximálně 5 bodů);

2) předvedení pokusu (maximálně 5 bodů);

3) originalita a nápaditost pokusu (maximálně 5 bodů);

4) pracnost a tvůrčí aktivita při domácí přípravě pokusu (maximálně 5 bodů);

5) vysvětlení pokusu (maximálně 5 bodů).

Historie ESDY na škole: ESDY 2020 – Colours, ESDY 2019 – Waves, ESDY 2018 – Energy, ESDY 2017 – Sustainability, ESDY 2016 – Science in sport, ESDY 2015 – Light, ESDY 2014 – Crystals, ESDY 2013 – Water for thought, ESDY 2012 – Astronomy, ESDY 2011 – Chemistry, ESDY 2010 – Biodiversity, ESDY 2009 – Optics, ESDY 2008 – Solar Energy, ESDY 2007 – The Tops, ESDY 2006 – Water Fountains, ESDY 2005 – Water Rockets. ESDY od roku 2005 organizuje Klub malých debrujárů při gymnáziu FreeDeK pro děti Frýdku-Místku a okolí (Ostrava, Havířov, Dolní Benešov, Brno…)

MO Z6 – okresní kolo

Okresní kolo Matematické olympiády Z6 proběhlo distančně dne 31. 3. 2021. Úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z6 se stali žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola jsou Hugo Čmiel a Antonín Zemek. Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík.

Tomáš Kornel – vítěz MO Z7

Okresní kolo Matematické olympiády Z7 proběhlo distančně dne 31. 3. 2021. Úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z7 se stali žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Žákům umístěným na 1. – 3. místě budou zaslány diplomy a věcné odměny poštou na adresu gymnázia.

Tomáš Kornel v okresním kole zvítězil. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola jsou Jakub Ševčík, Karel Drozd, Michaela Opělová, Robin Franek, Tobias Raška a Jan Vondrouš.
Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík.

Robin Gřunděl nejlepší v Klokanovi v okrese F-M

V okrese Frýdek-Místek se zúčastnilo Matematického KLOKANA celkem 1.894 žáků z 22 základních škol a 2 středních škol. Soutěžili v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior a Student v nelehkých podmínkách „distanční“ doby.
Robin Gřunděl z 2. A se stal vítězem okresního kola Matematického KLOKANA 2021 – kategorie Junior.
Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík