Exkurze – seminář z chemie

Žáci navštěvující seminář z chemie byli 2. 6. 2022 na exkurzi v Lískovci ve firmě CDS-VIROPLASTIC a 9. 6. 2022 v nemocniční lékárně v Ostravě-Fifejdách.

Obě exkurze popsali v přiloženém souboru v pdf.