RAF – 3. ročník (Žáci žákům)

Dne 20. 5. proběhl 3. ročník RAF – Radovánky s fyzikou. Žáci ze 3. O třídy naší školy předváděli pokusy před žáky 1. – 3. třídy ze Scio školy. Bylo představeno 15 pokusů s výkladem a odpověďmi na dotazy. Malým žáčkům ze Scio školy se pokusy moc líbily a žáci 3. O byli vzorně připraveni a vystoupení se jim povedlo.

Předmětová komise fyziky všem zúčastněným moc děkuje.

Fotodokumentace z akce je zde: