Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické ve 2. kole přijímacího řízení v pdf.