Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády kategorie C – 2. ročník

Do kategorie C krajského kola FO se zapojil žák 2. A třídy Vojtěch Pytlík a jako úspěšný řešitel získal velmi hezké 10. místo

Předmětová komise fyziky Vojtovi gratuluje a děkuje za reprezentaci školy.