Informace k průběhu přijímacího řízení

Informace k průběhu přijímacího řízení budou průběžně aktualizovány v odkaze Přijímací řízení.

Ještě před zveřejněním výsledků si zákonní zástupci mohou přečíst doporučení a podívat se na video, ve kterém ředitel školy PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. vysvětluje, jak se v průběhu přijímacího řízení posouvá čára, oddělující přijaté a nepřijaté žáky a co je nutné udělat v případě nepřijetí, aby se zájemce mohl na školu dostat.