Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

Dne 17. 4 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Astronomické olympiády, která proběhla v online formě.

Úspěšnými řešiteli v kategorii E, F se stali dva žáci ze 3. O. Do této kategorie se zapojilo 71 soutěžících a na krásném 10. místě se umístil Pavel Křivý a na 16. místě Michaela Opělová.

Dalším řešitelem v kategorii E, F je Tomáš Kornel, který získal 21. místo, v kategorii G, H soutěžila  Barbora Zárubová, která se umístila na 16. místě z celkového počtu 83 soutěžících.

V kategorii C, D se umístil Dominik Jurášek z 2. A na 24. místě.

V kategorii A, B se umístil Matyáš Kohut na 13. místě a Lukáš Bubík na 17. místě, oba žáci jsou ze 3. A

Předmětová komise fyziky děkuje všem účastníkům za reprezentaci školy a blahopřeje k dosaženým výsledkům.