Okresní kolo Fyzikální olympiády

Dne 23. 3. proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie F

Z naší školy se zúčastnili tři žáci ze 3. O, všichni byli úspěšní.

Výsledky okresního kola Fyzikální olympiády:

  1. místo se stejným počtem bodů získali Michaela Opělová a Pavel Křivý
  2. místo získal Tomáš Kornel

Předmětová komise fyziky děkuje za reprezentaci školy a gratuluje žákům k výsledkům.