Projektový den mimo školu – Astronomie

Projektový den proběhl dne 3. 12. v Planetáriu Ostrava. Projektový den „Astronomie“ byl zaměřen na žáky, kteří se zapojují do Astronomické olympiády a mají o tento obor zájem. Protože se tento obor vyskytuje v rámcových vzdělávacích programech velmi sporadicky, vybrali jsme zájemce ze všech ročníků a uspořádali ve spolupráci s Planetáriem Ostrava program zaměřený na témata: poznávání souhvězdí v různých obdobích, Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru. Jako navazující program byla prohlídka hvězdárny s  pozorováním Slunce a prohlídka Experimentária s fyzikálními experimenty.

Velký zájem žáků upoutal živě moderovaný program v planetáriu Zrození Země, pozorování souhvězdí v různých ročních obdobích a pozorování Slunce v hvězdárně, také je uchvátily různé experimenty v Experimentáriu. Tento den byl pro žáky, kteří mají zájem o Astronomii a pravidelně se zúčastňují astronomických olympiád, velkým přínosem, mnozí zvýšili svůj zájem o Vesmír.

Fotodokumentace zde: