Den otevřených dveří 2. 12. 2021 on-line

Milí zájemci o studium na naší škole, Vážení rodiče,

bohužel nám aktuální epidemiologická situace neumožňuje, abychom Vás přivítali v budově školy a ukázali Vám, co nového se nám podařilo vybudovat a zajímavého přichystat pro nově příchozí.

Den otevřených dveří proběhne 2. 12. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin v režimu online konzultace prostřednictvím MS Teams.

Pokud máte zájem se na cokoli dotázat, neváhejte využít následujících odkazů, které budou v Den otevřených dveří aktivní. Pod odkazem jsou na Vaše dotazy připraveni odpovídat vyučující dané skupiny předmětů.

1. Dotazy na vedení školy – počty přijímaných, obsah studia, přípravné kurzy ke studiu a jiné

2. Český jazyk

3. Matematika + práce s nadanými žáky

4. Cizí jazyky – anglický, ruský, německý, francouzský

5. Přírodovědné a společenskovědní předměty – fyzika, chemie, biologie, IVT, zeměpis, dějepis, ZSV.

V případě, že již nemáte dotazy, můžete zhlédnout:

6. Prezentaci o škole (buď zvolit Prezentace – Od začátku nebo stáhnout kopii a pak spustit)

7. Informace o škole, která je součástí pořadu Proměny Moravskoslezského kraje (cca od 10. minuty).