Informace rodičům od předsedkyně KR

Informace rodičům od předsedkyně KR (na třídní schůzky 24.11. 2021):

Vážení rodiče,
první TS ve školním roce je zároveň valnou hromadou KR. Děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete prostřednictvím plateb členských příspěvků. Dosavadně podporované aktivity od září t.r. si můžete prohlédnout v zápisech z jednání výboru KR (viz web školy).
Vzhledem k nelepšící se epidemické situaci ve společnosti jsme na ni ve výboru zareagovali a připravili jsme úpravu stanov KR a prosíme vás o její schválení. Jedná se o zařazení bodu rozhodování na dálku. Návrh změn je umístěn na webu školy v záložce Klub rodičů.
Pokud s navrhovanou úpravou nebudete souhlasit, sdělte to, prosím, do 30.11.2021 prostřednictvím programu Bakaláři/Komens třídnímu učiteli vaší dcery, syna. V případě, že se změnou budete souhlasit, nemusíte již souhlas touto formou vyjadřovat.
Za výbor KR přeji všem pevné zdraví a našim dětem, žákům školy, hodně úspěchů ve studiu.
Mgr. Kateřina Langrová
Předsedkyně Klubu rodičů při Gymnázium a SOŠ FM, z.s.