Logická olympiáda – finále

Do krajského kola v kategorii B postoupili mezi nejlepších 55 účastníků kraje Tomáš Kornel a Antonín Zemek.

Celkem se v této kategorii zúčastnilo 21 091 soutěžících z toho v našem kraji 3 009 soutěžících.

V kategorii B postoupil do finále Logické olympiády mezi nejlepších 50 Tomáš Kornel z 3. O, který obsadil v krajském kole 9. místo. Antonín Zemek obsadil 32. místo a přesto, že je teprve žákem 7. třídy (žák 2. O), nechal za sebou v krajském kole řadu žáků z osmé a deváté třídy.