Týden vědy a techniky – 5. 11. 2021

Dne 5. 11. proběhly v rámci Týdne vědy a techniky fyzikální experimenty, které si připravili žáci 3.O a předvedli před svými spolužáky. Zhlédli jsme 28 pokusů a poslechli fyzikální vysvětlení daného experimentu, které žákům umožnilo lepší pochopení fyzikálního jevu. Mnohé pokusy byly velmi zdařilé a žáci se seznámili s fyzikálními principy zábavnou formou.

Fotodokumentace z akce je zde: