Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten

V uplynulém školním roce byla v naší škole úspěšně realizovaná investice ze strany zřizovatele – Moravskoslezský kraj. Jednalo se o rekonstrukci hlavního vstupu budovy školy a šaten. Původní vstupní prostory pro žáky byly z roku 1985 a nebyly dosud rekonstruovány. Vstup byl řešen bez recepce, šatny tvořily původní kóje z pletiva, kryty otopných těles byly z laminátových desek stejně jako obklady stěn.  Předmětem rekonstrukce uvedených prostor byla úprava dispozic, včetně řešení recepce, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových podhledů, vybavení prostor novým nábytkem a uzamykatelnými šatními skříňkami.

V prvních zářijových dnech začaly nově rekonstruované prostory sloužit žákům i zaměstnancům a reprezentovat školu u veřejnosti, která jimi vstupuje do areálu. Poděkování za zvýšení konkurenceschopnosti budovy naší školy patří kromě zřizovatele i zhotoviteli, a sice firmě TECHARTSTAV a.s.

Fota.