Exkurze do Světa vědy a techniky – expozice Svět civilizace

Dne 8.9.2021 se žáci 2.O vydali na exkurzi do Velkého světa techniky v Otravě. Navštívili expozici Svět civilizace, kde se zúčastnili výukového programu Záchrana planety. Po ukončení programu měli studenti možnost prozkoumat další expozice a projít se vyhlášenou střešní zahradou.