Adaptační pobyt

V průběhu dvou prosluněných dnů 9. 9. – 10. 9. 2021 se v areálu Gymnázia a SOŠ  uskutečnil adaptační pobyt pro žáky nastupující do  1. ročníků.

Jsme rádi, že obzvláště v současné situaci, po dlouhém období distanční výuky, jsme mohli pobyt zrealizovat. Věříme, že společné zážitky podpoří  adaptaci žáků na nové prostředí a utuží třídní kolektiv.

Fota.