Sdělení pro žáky nastupujících prvních ročníků a jejich zákonné zástupce

Prosíme žáky 1.A, 1.B a 1.O, aby ve středu 1. září 2021 donesli při svém nástupu do školy ukázat třídním učitelům ke kontrole vysvědčení za poslední ročník základní školy. Tj. 1.A a 1.B z deváté třídy a 1.O z páté třídy.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

      ředitel školy