Zahájení školního roku dne 1. září 2021

  • Žáci budou vstupovat do budovy bočním vchodem u tělocvičen do budovy A.
  • Šatny nebudou v prvních dnech v provozu, žáci půjdou rovnou do svých tříd.
  • Ve společných prostorách – vstupy, chodby, WC atd. je povinnost mít zakryty dýchací cesty – žáci osmiletého gymnázia minimálně roušky, žáci čtyřletého studia respirátory!
  • Dne 1. září 2021 budou všichni žáci testováni antigenními testy ve třídách a z těchto i dalších organizačních důvodů je nutná jejich přítomnost ve škole po dobu tří vyučovacích hodin (tj. do 10:30 hod). Žáci, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, přinesou o tomto potvrzení pro třídního učitele.
  • O dalších organizačních záležitostech budou zákonní zástupci i žáci včas informováni.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ředitel školy