Provozní doba sekretariátu po dobu letních prázdnin

Po dobu letních prázdnin je provozní doba sekretariátu od 8.00 do 13.00 hod.

Vstup do budovy je bočním vchodem budovy A.