Informace pro rodiče a žáky na školní rok 2021/2022

Veškeré platby za pracovní sešity a učebnice nutno uhradit podle pokynů do 20. 8. 2021 na účet školy. Podrobější informace viz níže.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku čtyřletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 2. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 3. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Seznam učebnic pro 2. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 3. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník SOŠ pro školní rok 2021/2022 v xlsx