Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) je již minulostí. V celostátní přehlídce SOČ, která se uskutečnila ve dnech 12. až 13. června 2021, je Aleš Socha v oboru FYZIKA na 3. místě.

3.místo v oboru FYZIKA v republikovém finále SOČ

Název práce: Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM
Autor: Aleš Socha
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410, Frýdek-Místek
Video: https://youtu.be/VJBm1B8rwPQ
Kraj: Moravskoslezský
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena CZ.NIC (1000 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské – poukázky Alza (3. místo – 1000 Kč)
Cena České nukleární společnosti (1. místo – 2500 Kč)

Blahopřeji Vám, Aleši Socho, k dosaženému úspěchu, k velmi dobré reprezentaci školy, města Frýdku-Místku, Moravskoslezského kraje.
Učitel fyziky a organizátor SOČ na škole Vám přeje úspěšné studium, Mgr. Libor Lepík

Pro kolegy, pro rodiče, pro zájemce z řad žáků https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/

Na základě studijních a pracovních úspěchů jsem na Aleše Sochu vypracoval a podal „Návrh na udělení stipendia“ na podporu jeho dalšího studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Doporučení: Student Aleš Socha v letošním roce maturoval na Gymnáziu a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01
Stručné informace o dosažených úspěších a mimořádných aktivitách ve šk. r. 2020/2021:
Krajské kolo SOČ – 2. místo
Celostátní kolo SOČ – SOČ – Středoškolská odborná činnost – obor Fyzika 3. místo
Další doplňující informace o navrženém studentovi:
Aleš Socha, žák 4. A, dosáhl největšího úspěchu v téměř třicetileté existenci školy, když v SOČ 2020 (SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST) s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN“ v kategorii FYZIKA zvítězil ve školním kole SOČ, zvítězil v krajském kole SOČ a v celostátním kole byla jeho práce 5. nejlepší v ČESKÉ REPUBLICE v oboru FYZIKA. Jeho práce vznikla i díky spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. V témže roce ve Středoškolské odborné činnosti 2020 společně s Taťánou Krpcovou s prací „Analýza kvality spánku středoškolských studentů“ zvítězil ve školním kole SOČ a v krajském kole byl pátý. Díky umístění mezi pěti nejlepšími studenty SOČ v ČR byl pozván na „Letní soustředění vítězů SOČ“. Stal se prvním studentem našeho gymnázia, který se takové výběrové akce zúčastnil. Letní soustředění díky Covid19 se konalo od 14. – 18. 9. 2020. Náplní soustředění byly přednášky na téma komunikace, prezentace, psaní odborných článků a minikonference. Jeho práce ve fyzice pod vedením učitele byla systematická, měla řád a vedla k růstu kvality jeho odborné činnosti na gymnáziu. V letošním roce se zaměřil na jadernou fúzi. Alešova práce „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ snese kritéria diplomové magisterské práce. V letošním ročníku SOČ již zvítězil ve školním kole 16. 3. 2021, postoupil do okresního kola. V okresním kole 8. 4. 2021 zvítězil, a postoupil do krajského kola, kde byl na druhém místě. Účast Aleše Sochy na Expo science Europe v polské Gdynii o prázdninách ve dnech 16. 7. – 20. 7. 2018, kde projekt „Water in the Action“ byl oceněn cenou Milset mezi studenty z 27 zemí světa, nastartoval jeho mezinárodní chuť soutěžit a reprezentovat gymnázium, město Frýdek-Místek, MSK a Českou republiku. Další výzvou byla účast na 28th International Dr. İbrahim Arıkan MEF Educational Institutions 6. 5. – 10. 5. 2019 v Istanbulu v Turecku, kde jsme byli jediní z České republiky. Třetí místo s prací „Kosmické a terestriální záření“ v oboru fyziky bylo tehdy velkým úspěchem. Dne 26. 9. 2019 v Abú Dhabí se Aleš Socha zúčastnil YCC (Young Citizens Conferences) konference pořádanou NASA, kde společně s dalšími vybranými 99 studenty z různých zemí světa prezentoval svůj názor na inovace, nové technologie a umělou inteligenci. Konference proběhla v rámci EXPO – SCIENCES INTERNATIONAL ABU DHABI 2019 v době, kdy do vesmíru letěl první SAE kosmonaut. ESI je olympiáda pro studenty středních škol. V Abu Dhabi to byla největší výstava studentských vědeckých projektů na světě. Akce se zúčastnilo přes 1800 studentů z 57 zemí světa, kteří prezentovali celkem 700 projektů ve 13 vědeckých disciplínách a hrdě reprezentovali své země. I z této akce jsme odjeli s mezinárodním oceněním MILSET. A právě díky prezentaci prací na světových studentských výstavách a soutěžích jsme dostali možnost zařadit se mezi ty nejlepší v mezinárodní soutěži vědeckých studentských prací v „Step into the future 2021“ v Moskvě v Rusku. Práci Automation testing of strip sillicon detectors for the Experiment ATLAS at CERN (Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro Experiment ATLAS v CERN) Aleš Socha prezentoval dne 12. 4. 2021 prostřednictvím aplikace ZOOM. „Step into the future“ je mezinárodní soutěž pořádaná moskevskou Univerzitou Bauman Moscow State Technical University. Díky projektu, který jsme vypracovali a podali, se nám podařilo získat finanční prostředky na účast GYSTB 2021 – Global Youth Science and Technology Bowl 2021 v Hongkongu. Projekt „Blob birth zone position in the edge plasma of tokamak GOLEM“  Aleš Socha společně se Šimonem Gérykem (4. A) prezentovali den po pomaturitním večírku a obdrželi ocenění Second prize.
Vztah navrhovatele-garanta k navrhovanému studentu: třídní učitel, učitel fyziky Mgr. Libor Lepík
Požadavky na příjemce stipendia:
Navazující studium vysoké školy: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2, obor fyzika
Studijní výsledky během studia: Během studia dosahoval výborných výsledků z matematiky a fyziky; maturoval z matematiky: výborný; maturoval z fyziky: výborný.

Dovoluji si citovat z dopisu Nadačního fondu Nabla:
„Vážené dámy a pánové,
ještě jednou Vám děkujeme za zaslání návrhů studentů na prémiové stipendium. Bylo nám potěšením číst o Vašich skvělých studentech. Čím víc jsme však studenty obdivovali, tím těžší bylo vybrat z nich ty, kterým stipendium udělíme. Nechtěli jsme porovnávat prospěch studentů, ten je vždy trochu ovlivněn školou, na které studují. Více jsme se zaměřili na účast studentů na soutěžích (zejména přírodovědných) a na další aktivity studentů.
Obdrželi jsme 16 návrhů (jen 4 dívky) ze 13 gymnázií. Z nich jsme po dlouhém rozmýšlení vybrali 7 studentů, kterým bude stipendium uděleno. Jedná se o studenty navržené těmito školami (uvádím v náhodném pořadí):
Polské gymnázium J. Słowackého v Č. Těšíně
Gymnázium, Havířov-podlesí
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 (2 studenti)
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Ještě si dovolím napsat pár slov o našem nadačním fondu. Nadační fond NABLA podporuje nadané studenty Moravskoslezského kraje, kteří se orientují na studium technických a přírodovědných oborů. Podporujeme studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.  Formou stipendií podporujeme zejména studeny vysokých škol. O příspěvek si mohou požádat i studenti středních škol, a to na své aktivity a projekty, které rozvíjejí jejich technické a přírodovědné znalosti a dovednosti. Více na našich webových stránkách https://www.nfnabla.cz/
Přejeme Vám krásné léto a hodně radosti z Vašich studentů. Jana Vejpustková, Předsedkyně správní rady, Nadační fond NABLA, http://www.nfnabla.cz“

Blahopřeji Aleši Sochovi k získání stipendia pro jeho studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Bylo mi ctí ukázat Vám cestu. S úctou učitel fyziky Mgr. Libor Lepík