MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Největší úspěch žáka za dobu existence školy v matematické soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN 2021.
V celostátním kole soutěže je Robin Gřunděl na 13. místě v republice v kategorii JUNIOR.
Jménem svým a jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu a přeji radost z odměn. Mgr. Libor Lepík

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Naše gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Další informace a sbírky úloh naleznete na https://matematickyklokan.net/