Výuka ve škole od 7. června 2021

Výuka na GSOŠ probíhá od pondělí 7. června 2021 pro všechny ročníky prezenčním způsobem ve třídách a v souladu s platnými hygienickými předpisy, včetně pravidelného testování žáků. O případných změnách budou žáci i zákonní zástupci s předstihem informováni.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy