Aktualita k testování

Žáci, kteří budou přicházet do školy mimo dny určené k testování jejich ročníku a nebudou mít platný test, jsou povinni toto hlásit službě u hlavního vstupu (u tělocvičen). Ta je nasměruje do testovací místnosti – A 125, kde vyčkají na provedení antigenního testu. 

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. – ředitel školy