Upozornění

Od 6. 4. 2021 se pro vstup do areálu školy používá náhradní vchod – vchod pro veřejnost

u tělocvičen. Přístup ke vchodu je vyznačen.

Vedení školy