Výsledky okresního kola Archimediády

Do okresního kola Archimediády postoupili 4 žáci ze třídy 2.O.  Toto okresní kolo Archimediády proběhlo dne 27.4. Výsledky byly zveřejněny, všichni žáci byli úspěšnými řešiteli a krásné 2. místo obsadili se stejným počtem bodů Tomáš Kornel a Pavel Křivý.

Předmětová komise fyziky děkuje žákům za reprezentaci školy a blahopřeje k dosaženým výsledkům.