Tomáš Kornel – vítěz MO Z7

Okresní kolo Matematické olympiády Z7 proběhlo distančně dne 31. 3. 2021. Úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z7 se stali žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Žákům umístěným na 1. – 3. místě budou zaslány diplomy a věcné odměny poštou na adresu gymnázia.

Tomáš Kornel v okresním kole zvítězil. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola jsou Jakub Ševčík, Karel Drozd, Michaela Opělová, Robin Franek, Tobias Raška a Jan Vondrouš.
Jménem předmětové komise matematiky blahopřeji k dosaženému úspěchu, Mgr. Libor Lepík.