Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

Do krajského kola Astronomické olympiády, které proběhlo online formou postoupilo 6 žáků naší školy. Z toho se úspěšnými řešiteli stali 3 žáci ze třídy 2. O.

Na 2. místě krajského kola se umístil Pavel Křivý, na 6. místě Michaela Opělová a na 9. místě Jan Vondrouš.

Do finále pak postupuje Pavel Křivý a Michaela Opělová.

Fyzikální předmětová komise všem žákům děkuje za reprezentaci školy, gratuluje úspěšným řešitelům a drží palce do finále.