Upozornění

Od 6. 4. 2021 se bude pro vstup do areálu školy používat náhradní vchod – vchod pro veřejnost

u tělocvičen. Přístup ke vchodu bude vyznačen.

Vedení školy