SOČ – středoškolská odborná činnost

Soutěž SOČ – Středoškolská odborná činnost

MŠMT potvrdilo konání 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v  roce 2021. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by se podařilo SOČku realizovat tradičně, s fyzickou účastí všech soutěžících a  porotců. Stejně jako v loňském roce jsme na škole využili pro školní kolo online prostředí Teams. Záštitu nad 43. ročníkem převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. SOČ je jedinečnou možností, jak odhalit mezi středoškolskými studenty talenty, které pak velmi rádi vidí v řadách svých studentů vysoké školy.

Do školního kola SOČ na gymnáziu – Středoškolské odborné činnosti svoji práci „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ přihlásil Aleš Socha, žák 4. A. Hlavním cílem jeho práce bylo najít místo vzniku turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM. Přišel s hypotézou, že v okrajovém plazmatu existuje zóna vytváření turbulentních struktur, kde je množství blobů a děr stejné, a která je pevně spjata s okrajem plazmatu (separatrix). Touto otázkou se zabýval v experimentální části své práce. Pro měření iontově nasyceného proudu v tokamaku GOLEM použil hřebínkovou sondu. Výsledky, včetně rekonstrukce polohy plazmatu v komoře zpracoval prostřednictvím programovacího jazyka Python. Zónu vytváření turbulentních struktur hledal pomocí měření radiálního profilu šikmosti. Radiální profil šikmosti změřil z celkem 12 výstřelů, které byly pro zajištění identických parametrů plazmatu kontrolovány základní tokamakovou diagnostikou. Pro kontrolu naměřených dat a zároveň pro jistou predikci naměřených hodnot vytvořil skript v programovacím jazyce Python, díky němuž vykreslil rekonstrukci polohy plazmatu v poloidálním řezu komory včetně polohy sondy. Aleš je schopný, pracovitý a nadaný student. Doufám, že bude pokračovat v práci při dalším studiu. Jeho SOČ snese srovnání i  se závěrečnými pracemi některých studentů na vysokých školách.

Školní kolo SOČ se konalo 16. 3. 2021, dopoledne, online formou v Teams a Aleš Socha svoji práci „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ před komisí úspěšně obhájil, zvítězil ve školním kole a jeho práce byla doporučena do dalšího kola soutěže SOČ. Popřejme Alešovi hodně úspěchů v okresním kole SOČ, vždyť v posledních letech naši školu reprezentoval na soutěži v Istanbulu s prací „Kosmické a terestriální záření“ a v posledním ročníku Středoškolské odborné činnosti s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektrorů pro Experiment ATLAS v CERNu“ byl 5. v celostátním kole.

Naši pracovití a talentovaní žáci hledejte informace na www.soc.cz