Škomam – Škola matematického modelování 2021

Ve dnech 4. 2. 2021 a 5. 2. 2021 proběhl seminář Škomam, který pořádala Katedra aplikované matematiky VŠB TU Ostrava. Za normálních okolností se tato akce koná na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Bohužel se tento rok musela kvůli koronavirové pandemii konat on-line. Pořadatelé se však této výzvy nezalekli a připravili pro účastníky pestrý program. Pro účastníky bylo připraveno sedm přednášek a tři praktická cvičení. Přednášky: P. Vondráková: Jak matematicky zachytit pohyb; J. Bouchala: Laplaceova bota; P. Vodstrčil: Můžeme věřit intuici?; T. Kozubek: Jak superpočítače IT4Innovations pomáhají zvýšit konkurenceschopnost a inovativnost české vědy a průmyslu; P. Kovář: Karetní trik; D. Ulčák: 89, kam se podíváš aneb Trochu jiný dějepis; M. Litschmannová: Od základů pravděpodobnosti po validitu screeningových testů. Přednášky byly prezentovány on-line a pro praktická cvičení byla předem nahrána dopředu instruktážní videa, podle kterých se mohli zájemci řídit. V obou případech měli možnost klást otázky ohledně témat a komunikovat s přednášejícími. „Každá přednáška byla něčím zajímavá, dozvěděli jsme se, kde se v praxi používají derivace, na chvíli jsme si mysleli, že π = 2 a zjistili jsme, jak si ověřit validitu screeningových testů. V praktických cvičeních jsme si vyzkoušeli pomocí Pythonu nasimulovat šíření epidemie a použít diskrétní konvoluci na úpravu obrázku slavné Lenny. Seminář se mi líbil a chtěl bych poděkovat organizátorům z Katedry aplikované matematiky za jejich skvělou organizaci. Všem zájemcům o matematiku nebo informatiku bych vřele doporučil se Škomamu v následujících letech zúčastnit, pokud budou mít tu možnost. Záznamy z přednášek a některé prezentace jsou volně dostupné na: http://skomam.vsb.cz/,“ říká účastník Školy matematického modelování 2021 Jonáš Koziorek ze 4. A.