Matematický klokan – kategorie STUDENT

Matematický klokan. Kategorie Student (3. – 4. ročník SŠ)
Tato matematická soutěž proběhla na gymnáziu a SOŠ v pátek dne 19. 3. 2021 od 8:00 v on-line podobě. Soutěžící v kategorii Student měli čas na zpracování 75 minut + 15 minut organizační práce (odeslání odpovědní karty). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, tolik je v kategorii úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Pořadí nejúspěšnějších pěti žáků školy v kategorii Student:

1.           Martin Kohut, 3. B                     49 bodů
2.          Aleš Socha, 4. A                           42 bodů
3.          David Szotkowski, 4. A               40 bodů
4.          Vanesa Lusová, 4. A                    38 bodů
5.          Jan Svoboda, 3. A                        34 bodů

Jménem svým a jménem Předmětové komise matematiky přeji slávu vítězům a čest řešitelům. A budeme čekat na výsledné pořadí v rámci České republiky.