Matematický klokan – kategorie BENJAMIN

Matematický klokan. Kategorie Benjamín (třídy 1. O, 2. O)

Tato matematická soutěž proběhla na gymnáziu a SOŠ v pátek dne 19. 3. 2021 od 8:00 v on-line podobě. Soutěžící v kategoriích Benjamín měli čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce (odeslání odpovědní karty). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, tolik je v kategorii úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Pořadí nejúspěšnějších pěti žáků školy v kategorii Benjamín:
1.          Michaela Opělová, 2. O                 115 bodů
2. – 3.  Jan Vondrouš, 2. O                         102 bodů
2. – 3.   Tomáš Kornel, 2. O                       102 bodů
4.          Antonín Zemek, 1. O                       99 bodů
5.          Karel Drozd, 2. O                             97 bodů

Jménem svým a jménem Předmětové komise matematiky přeji slávu vítězům a čest řešitelům. A budeme čekat na výsledné pořadí v rámci České republiky.