Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 22. 3. 2021 se konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, které tentokrát probíhalo online formou. Jako každý rok byli studenti rozděleni do několika kategorií podle ročníků. Já jsem patřila ke kategorii SŠ II. (3. a 4. ročníky středních škol).

Olympiáda se skládala ze tří částí – konverzace, jazykové situace a popis obrázku. Nejvíce mě bavila konverzační část, protože jsem mohla volně přecházet od jednoho tématu ke druhému. Z celé soutěže mám velmi dobrý pocit, probíhala tak, jak jsem si představovala. Členové poroty se mnou mluvili, jako by se nejednalo o soutěž, ale o opravdový rozhovor, což mi pomohlo se ještě více ponořit do tématu.

Největší radost mi ale udělala výsledková listina. Se ziskem 20 bodů jsem tuto olympiádu vyhrála,
a postupuji tak do ústředního kola.

Alžběta Vidláková, 3. B