Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity. 

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O). 

V kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.