Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve složité době přijali naši žáci – mladí geografové výzvu k účasti v letošním kole zeměpisné olympiády.  Školní kolo se uskutečnilo v online prostředí Microsoft Teams v pondělí 25. 1.
 
Výsledky a postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída 1.O): Hugo Čmiel
Kategorie B (7. třída- 2.O):  1. místo Adam Dryšl, 2. místo Eliška Gřundělová, 3. místo Tomáš Kornel
Kategorie D (SŠ):  1. místo David Szotkowski 4.A, 2. místo Jiří Preiner 2.B, 3. místo Matyáš Kohut 2.A.
Okresní kolo letos pořádá online Masarykova univerzita a účast našich vítězů bude jistě novou zkušeností a výzvou zároveň.
Po obnovení prezenční výuky obdrží všichni účastníci školního kola z dotace Klubu rodičů drobnou odměnu, žáci umístění na 1.-3. místě věcné ceny. 
Vítězům blahopřejeme a přejeme v okresním kole hodně štěstí a úspěchů při řešení úloh.