Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení zákonní zástupci.

Provoz školy zůstává zatím i ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 ve stejném režimu jako doposud.  Žáci se proto budou i od 1. února 2021 vzdělávat pouze distančně.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

       ředitel školy