Výuka a strava od 4. 1. 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci.

Pandemická situace nás bohužel od pondělka 4. ledna 2021 zase vrací k úplné distanční výuce. Ta bude od uvedeného data povinná pro všechny žáky školy tak, jak probíhala již dříve zavedenými způsoby. Všem žákům byla automaticky odhlášena strava. Ti žáci, kteří by chtěli stravu odebírat i v době distanční výuky, si ji musí znova individuálně telefonicky přihlásit (558 622 716, 602 529 790). Stačí tak učinit až ráno v pondělí 4. ledna 2021. Obědy si pak žáci mohou denně odebrat v intervalu 11:15 až 12:00 hod.

Do roku 2021 přeji hodně zdraví, trpělivosti a naděje, že se brzy dočkáme zase klasické prezenční výuky.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy