Matematický klokan – kategorie Student

Na gymnáziu proběhla soutěž klokan v kategorii Student (4. ročník SŠ). Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhával. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku 24 bodů, právě tolik, kolik je v kategorii úloh. V letošním ročníku bylo toto pořadí: 1. Viktorie Ledererová, 2. David Szotkowski a 3. Kristýna Řehová.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.