Prezenční a distanční výuka od 7. 12. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci.

Od pondělí 7. prosince 2020 začne ve školách prezenční výuka pro žáky 1. až 3. ročníku. Výuka bude probíhat v kmenových učebnách a do odborných učeben se budou žáci stěhovat podle stálého rozvrhu. Na základě platných opatření bude probíhat ve směnách, tj. střídat se po týdnech.

Od pondělí 7. 12. do pátku 11. 12. 2020 bude probíhat ve škole prezenční výuka tříd 1. A, 1. B, 2. A a 2. B (žákům 3. ročníku bude pokračovat výuka distanční).

V dalším týdnu od pondělí 14. 12. do pátku 18. 12. 2020 pak bude prezenční výuka ve škole pro třídy 3. A, 3. B a 3. S (žáci 1. a 2. ročníku budou mít výuku distanční).

V dalších týdnech bude výuka probíhat stejným „směnováním“ – střídat se.

Výuka probíhající prezenčně pro 1. O, 2. O a pro 4. ročník (4. A, 4. B a 4. S) bude nadále stejná a beze změn.

Během prezenční výuky jsou povinné roušky a budou dodržována veškerá platná hygienická opatření – dezinfekce, rozestupy, větrání apod. Případné upřesnění se žáci dozví po nástupu do školy od svých třídních učitelů.

Odběr stravy je nastaven následovně. Všem žákům, kteří měli od září přihlášeny obědy, bude automaticky nastavena strava na týdny, kdy bude probíhat jejich prezenční výuka ve škole. Pokud se stravovat nechtějí nebo si budou chtít změnit / vybrat z nabídky jídel, musí to učinit individuálně.

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

          ředitel školy