Ocenění Aleše Sochy ze 4. A

Moravskoslezský kraj tradičně oceňoval nejúspěšnější středoškoláky za uplynulý školní rok. Je proto velmi potěšující, že za školní rok 2019/2020 je mezi vybranými i žák naší školy. Aleš Socha ze 4. A byl nominován za 1. místo v krajském kole středoškolské odborné činnosti ve fyzice. Konkrétně za automatizaci testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN. V celostátním měřítku tato odborná aktivita Alešovi vynesla vynikající 5. místo. K tomu získal i 5. místo v rámci středoškolské odborné činnosti za práci Analýza kvality spánku středoškolských studentů.  Hodnotitelé ocenili i mezinárodní úspěch Aleše Sochy, kdy se účastnil soutěže ESI 2019, Expo Science International v Abu Dhabi s projektem Měření terestriálního a kosmického záření a pokusy z modré planety.

Aleš Socha navštěvuje v rámci svého ročníku třídu, resp. její část, která se zaměřuje technicky a v rámci navýšení daných předmětů může pod vedením svého třídního Mgr. Libora Lepíka rozvíjet svůj zájem o výše popsané aktivity a účastnit se i dalších akcí propagujících techniku. Tím si mohl rozšířit své rozhledy, poznat hlouběji taje fyziky i dalších oborů a nakročit konkrétněji k vysokoškolskému studiu. Budeme rádi, když o Alešovi uslyšíme i v dalších letech v některém z technických oborů a věříme, že si nadále zachová svou kreativitu, soutěživost a nadhled.