Když se neučíme, tvoříme!

Žáci 2. O během podzimních dní nelenili, a i přes úskalí spojená s distanční výukou si našli čas na vytvoření jedinečných výtvarných děl. Při své tvorbě se nechali inspirovat světoznámým umělcem Andy Goldsworthym, jehož jméno je spojováno především s uměním nazývaným jako Land Art. Nevýhodou tohoto umění je však jeho pomíjivost. Trvale jej lze zachytit pouze fotografií, což v dnešní době, kdy téměř každý vlastní chytrý mobilní telefon, není žádný problém. Proto se nyní i Vy můžete podívat, jaké umělecké kousky se povedly vytvořit našim nadaným žákům víceletého gymnázia.